Chỉ nên nuôi lô đầu 8 câm khoảng 3 – 5 ngày nếu vẫn chưa về thì bỏ

Chỉ nên nuôi lô đầu 8 câm khoảng 3 - 5 ngày nếu vẫn chưa về thì bỏ